Πρωτοβουλία Προέδρου ΔΗΣΥ για παράταση διευθέτησης ληξιπρόθεσμων οφειλών

12 Σεπ 2017

Δελτίο Τύπου Δημοκρατικού Συναγερμού. 

Πρωτοβουλία Προέδρου ΔΗΣΥ, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, για παράταση διευθέτησης ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω Νομοθετικής Πρότασης

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού αναλαμβάνει πρωτοβουλία με Νομοθετική Πρόταση ούτως ώστε η καταληκτική ημερομηνία για συμφωνία αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο με δόσεις και με ευνοϊκούς όρους να παραταθεί από τις 3 Οκτωβρίου στις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Ο λόγος για αυτή την πρωτοβουλία του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου είναι ότι ενώ υπάρχει πολλαπλάσιος αριθμός ενδιαφερομένων πολιτών σε σχέση με τον αριθμό αιτήσεων που υποβλήθηκαν πιθανώς να μην έχουν την ευχέρεια να υποβάλουν αίτηση και να προβούν στις απαιτούμενες πληρωμές στις αμέσως επόμενες 20 ημέρες.

Ο στόχος είναι να μπορέσουν όσο το δυνατό περισσότεροι πολίτες να απαλλαγούν σχεδόν ολοκληρωτικά από τόκους υπερημερίας και άλλες χρεώσεις, οι οποίες οφείλονταν στην σε δυσκολίες που αντιμετώπισαν εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης στην Οικονομία τα προηγούμενα χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική Νομοθεσία, η οποία ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, αφορά οφειλές στο Δημόσιο για ΦΠΑ, Φόρο Εισοδήματος, Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα, Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών, Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Φόρο Κληρονομιάς και Χαρτόσημα.  Ευελπιστούμε ότι και για την Πρόταση παράτασης θα υπάρξει καθολική στήριξη απ’ όλους. 

Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2017
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ ΔΗΣΥ