7 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων Προέδρου Δημοκρατικού Συναγερμού

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

11:00πμ           Συνάντηση με την Kυπριακή Ομοσπονδία Μπάσκετ, Κεντρικά Γραφεία ΔΗΣΥ 

12:00μμ           Συνάντηση με την Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου, Κεντρικά Γραφεία ΔΗΣΥ

08:00μμ           Ετήσια Συνεστίαση Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών Λεμεσού, Πλατεία Δήμου Μέσα Γειτονιάς