18 Ιουλίου 2017

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων Προέδρου Δημοκρατικού Συναγερμού

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

10:00πμ         Επίσκεψη Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια 

10:30πμ         Συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στην παρουσία του κ. Νίκου Κοτζιά, Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος

12:00πμ         Συνάντηση με τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου (ΣΙΦΚ), Κεντρικά Γραφεία ΔΗΣΥ

06:00μμ         Σύσκεψη με Οικονομικούς Διαχειριστές Κόμματος, Επαρχιακούς και Επικεφαλής Ινστιτούτων και Συνδεδεμένων Οργανώσεων, Κεντρικά Γραφεία ΔΗΣΥ

06:30μμ         Πολιτικό Γραφείο ΔΗΣΥ, Κεντρικά Γραφεία ΔΗΣΥ